0978359635

KEO HỒ SỢI H-331H

Dùng trong ngành hồ cứng sợi vải.

Danh mục: