0978359635

Keo PVAc H-345H

H-345H là nhũ tương polyvynyl acetate, đươc hóa dẻo có hàm lượng rắn cao dùng làm keo dán thông dụng,ông giấy,bồi giấy,thùng catton…vv

Danh mục: